Conference location

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Room F202, IInd floor

Read more