By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.  Find out more
Przeglądając naszą stronę zgadzasz się na użycie cookies. Zobaczysz tą wiadomość tylko raz.  Dowiedz się więcej

3rd International Conference on Information Technologies in Management

Warsaw, Poland, 26 January 2018

You are here: Conference archive > ICoITiM 2015 > Application of New Information Technologies in Project Evaluation
Wersja polska

Application of New Information Technologies in Project Evaluation

Tadeusz A. Grzeszczyk

 

Abstract:

ICT technologies (Information and Communications Technologies) play an increasingly important role in project management. A key area within the project management is evaluation. In this case also the importance of new ICT technologies is growing. In particular, the interesting area of scientific inquiry may be research on applications of systems and methods of artificial intelligence in the evaluation process of various types of projects. The aim of the paper is to present possible solutions for use in comprehensive project evaluation. The subjects of inquiry are new ICT technologies, potentially usable in the field. Presentation of these solutions is the starting point to present one of the possible directions of the development of research, related to the inspiring applications of new information technologies in project evaluation.

Full text

References:

 1. 2007–2013 Nowy okres programowania (2005). Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante z 7 lipca 2005 r. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Ds. Polityki Regionalnej. Brussel – Belgium. p. 7.
 2. Grzeszczyk T. A. (2012). Modelowanie ewaluacji projektów europejskich. Placet. Warszawa. p. 187.
 3. Grzeszczyk T. A. (2013). Developing a New Projects Evaluation Systems Based on Knowledge, International Journal. Foundations of Management, Warsaw University of Technology, Faculty of Management, Vol. 5. pp. 59–68.
 4. Kerzner H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons. New Jersey. p. 83.
 5. Marciniak S. (2011). Technika a ekonomia – ewolucja myślenia menedżerskiego i inżynierskiego. In: Dworzecki Z., Nogalski B. (red.). Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. „Dom Organizatora". Toruń. p. 183.
 6. Pawlak M. (2006). Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. p. 37.
 7. Rossi P. H., Lipsey M. W., Freeman H. E. (2004). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications. Thousand Oaks. London. p. 34.
 8. Sewastianow P., Figat P. (2001). Metoda i oprogramowanie do oceny wielokryterialnej i wielopoziomowej decyzji w warunkach niepewności rozmytej. http://zsiie.icis.pcz.pl/files/11b.pdf (Access: May 2016).
 9. Sewastjanow P., Figat P. (2004). Uogólnienie sposobów agregowania kryteriów lokalnych za pomocą syntezy zbiorów rozmytych typu 2 oraz zbiorów rozmytych poziomu 2, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 4, (6). pp. 203–211.
 10. Tabaszewska E. (2006). Technologie informacyjne jako narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą. In: Kobyłko G., Morawski M. (red.). Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Wydawnictwo Difin. Warszawa. pp. 100–101.
 11. Watts S. (2015). Corporate social responsibility reporting platforms: enabling transparency for accountability. Information Technology and Management. Vol. 16. Iss. 1. March 2015. Springer. pp. 19–35.
 12. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice. p. 10.

Back to list

« prev  |   top  |   next »

Organizer: 

WSM

In technical cooperation with:

PTI logo  IwZ PTI  ACM  IEEE

Page by: A.Jarzęcki | Powered by CMSimple | Login